specjalisci

  • strona główna

prof. dr hab. n. med. Maria Bożena Cioch

Specjalista drugiego stopnia wdziedzinie chorób wewnętrznych oraz hematologii.
Pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Hematoonkologii i TransplantacjiSzpiku UniwersytetuMedycznego w Lublinie.

czytaj więcej