prof. dr hab. n. med. Anna Torres

Prof. dr hab. n.med. Anna Torres pracuje na stanowisku profesora Uniwersytetu Medycznego wLublinie,
Jest Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Biostruktury.
W okresie od 2003 do 2018 pracowała w III Klinice Ginekologii SPSK4, a od2016 pracuje w Poradni Ginekologicznej dla Dziewcząt Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcegoim. Antoniego Gębali w Lublinie.
W roku 2016 po odbyciu odpowiednich stażów i zdaniu dwuczęściowego egzaminuuzyskała tytuł specjalisty w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcejfirmowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej(FIGIJ i IFEPAG).
W 2012 roku w ramach stypendium Poland’s Top 500 Innovators Program prof.dr hab. n. med. Anna Torres odbyła staż w Stanford University (9tygodni) (Palo Alto, Kalifornia), w tym staż w szpitalu Uniwersytetu Stanfordapod kierunkiem światowej sławy w dziedzinie ginekologii dziecięcej Pani Profesor Pauli Adams-Hillard.
Prof. dr hab. n.med. Anna Torres jest członkiem Sekcji Ginekologii DziecięcejPolskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz MiędzynarodowegoTowarzystwa Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej (FIGIJ).
W 2019 zinicjatywy Pani Profesor Uniwersytecki Szpital Dziecięcy im.Antoniego Gębali w Lublinie jako pierwszy w Polsce uzyskał akredytację FIGIJ iIFEPAG do szkolenia w zakresie ginekologii dziecięcej i dziewczęcej.
Pani Profesor organizuje kursy z ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w oparciu ometody symulacji medycznej w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie.
W grudniu2019 roku prof. dr hab. n. med. Anna Torres została wybrana do ZarząduMiędzynarodowego Towarzystwa Ginekologii Dziecięcej iDziewczęcej (FIGIJ).
Prof. dr hab. n.med. Anna Torres uzyskała stopień doktora nauk medycznychuzyskała w 2005, w 2012 uzyskała tytuł doktora habilitowanego w dziedziniemedycyny, a w styczniu 2019 otrzymała tytuł profesora medycy.
Prof. drhab. n. med. Anna Torres posiada także tytuł magistra wzakresie klinicznego nauczania medycyny uzyskany w 2018 na Uniwersytecie w Edynburgu. W latach 2011 – 2014 była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegow ramach „Stypendium dla Młodego Naukowca”.
Prof. drhab. n. med. Anna Torres była także kierownikiem czterechprojektów naukowych finansowanych przez MNiSW.
Brała udział w realizacji trzechprojektów edukacyjnych współfinansowanych przez Unię Europejską.
Jest autorem licznych prac naukowychopublikowanych w czasopismach międzynarodowych i polskich.
Jest autorem podręczników akademickich z zakresu ginekologii i położnictwa orazginekologii dziecięcej.
W Centrum Medycznym Operowa PaniProfesor prowadzi konsultacje z zakresu ginekologii i położnictwa, zginekologii dziecięcej i dziewczęcej oraz wykonuje badania ultrasonograficznenarządu rodnego kobiet dorosłych i dzieci płci żeńskiej.

Od lutego 2020 roku Pani Profesor jest członkiem zespołu Centrum Medyczne OPEROWA.

poniedziałek 14.30 - 19.00
piątek 11.00 - 13.00
cena wizyty od 250 zł

Umów wizytęCookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ